Căci cel smerit niciodată nu cade

Căci cel smerit niciodată nu cade. Unde ar şi cădea cel ce e mai prejos de toţi, chiar şi de sine însuşi?

Cei ce iubesc cu adevărat pe Dumnezeu nu s-au hotărît să-I slujească nici pentru împărăţie ca niş­te negustori pentru cîştig, nici pentru teama de mun­cile care aşteaptă pe cei păcătoşi, ci ca unii ce iubesc numai pe Dumnezeu însuşi şi pe Făcătorul lor şi cunosc, în temeiul unei rînduieli fireşti, că trebuie să umble în­tru buna plăcere a Stăpînului şi Ziditorului.

Sf. Simeon Metafrastul – Filocalia